Que facer en caso de tsunami

Que facer en caso de tsunami
O obxectivo destas suxestións e ilustracións é concienciar e mellorar a preparación ante os tsunamis, a&íacute;nda que non garanten a seguridade das persoas. Os autores non asumen ningunha responsabilidade por lesión, morte, dano a propiedade ou calquera outro efecto producido por un tsunami.
line
Ir a: Que facer en caso de terremoto NIPO: 798200309 Descargar PDF: Versión 2 paxs. | Versión 1pax.
line
Créditos
© Instituto Geográfico Nacional
C/ General Ibañez Ibero 3. 28003 - Madrid - España
   http://www.ign.es   -   sismologia@mitma.es

CSS Valido  Valid XHTML 1.0 Transitional