Legezko informazioa

 • 1. Erabilera-baldintza orokorrak
 • Webgune honen entitate titularra Informazio Geografikoaren Zentro Nazionala (IGN) da, egoitza nagusia General Ibáñez de Ibero kalearen 3. zenbakian, Madrilen, duena.Hark kudeatzen eta mantentzen du Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) hartatik IGN.

  IGN jakinarazten dizu webgune honetako, bertako azpidomeinu eta direktorio guztien eta webgunearen bidez eskura daitezkeen zerbitzu eta eduki guztietarako sarbidea eta erabilera legezko ohar honetan azaltzen diren baldintzen mende daudela.

  Hori dela eta, legezko ohar honekin ados ez bazaude, mesedez, ez erabili webgunea, bertako zerbitzuak eta edukiak erabiltzeak berekin baitakar testu honetako baldintza legalak onartzea.

  IGN ez da webgune honetako tresna eta datuak erabiltzeak sor litzakeen kalte-galeren erantzulea prozedura administratibo edo judizialak hasi edo garatzearekin edo haien emaitzarekin lotuta badaude. Erabaki horiek zentro, erakunde edo sail eskudunekin egiaztatu behar dira.

  IGN eta CNIG ez dute web gunean bildutako tresnak eta informazioa erabiltzeak sor ditzakeen kalteen erantzule egiten, ez eta administrazio-prozeduren hasierari, garapenari edo emaitzari buruzko erabakiak hartzeari dagokionez ere. Erabaki horiek egiaztatu behar dira zentro, erakunde edo dependentzia eskudunetan.

  Webgune honen bidez jasotako informazioak eta IGN-ren kontaktu inprimakian edo posta elektronikoetan proposatutako gaiekin lotutako erantzunetako informazioak herritarra oro har informatzeko eta artatzeko helburua dute, informazio administratiborako eta herritarren arretarako zerbitzuak arautzen dituen otsailaren 9ko 208/1996 Errege Dekretuaren 4. artikuluak ezartzen dituen baldintzetan. Hortaz, ezingo da inoiz ondorio juridiko loteslerik eratorri.

  Erabiltzaileak ongi eta legalki sartu behar du webgunean eta bertako edukiak berdin erabili behar ditu. Gainera, konpromisoa hartzen du webgune honetan eskaintzen diren utilitateak eta zerbitzuak une bakoitzean indarrean dagoen legediari jarraiki erabiltzeko.

  Erabiltzaileak ezingo du webgunea legearen kontrakoa den edo debekatua dagoen xedeekin erabili, eta ez dago baimenduta IGN, CNIG edo hirugarrenak kaltetzen dituen jarduketarik egitea.

 • 2. Jabetza intelektual-eskubideak
 • Bai webgunearen diseinua eta bere iturri-kodea, bai logoak, markak eta hartan agertzen diren gainerako zeinu bereizgarriak IGN-aren, CNIG-aren edo entitate kolaboratzaileen dira eta jabetza intelektual-eskubide egokiek eta industrialariak babestuta daude. Bere transformazioa, asaldura, berrerabilpena, erreprodukzio ugalketa edo kopia debekatuta geratzen dira erabat IGN-aren edo CNIG-aren berariazko baimena idatziz bitarteko izan ezean. Halaber, erabilera ez da baimentzen hirugarren konfigurazioa edo Atariaren edukiak aldatzen duen edozein mekanismotako edo harentzat kontraprestazioarekiko sarbideko.

  Jabetza intelektual-eskubide egokiek eta industrialariak babestuta daude ere eta IGN-aren dira IGN-eko eta CNIG-eko zerbitzarietan ostatu emandako webgunearen edukiak. Hala ere, IGN-ak baimentzen ditu erabilera, ugalketa guztizko edo partziala, banaketa, komunikazio publikoa, berrerabilpena edo beste testuen, dokumentuen, antzeko edo antzeko edozein jarduera irudiak eta IGN-aren ikus-entzunezko jabetza webgune honetan, «Informazioaren Sektore Publikoaren» legezko ohar hauen «Berrerabilpeneko» puntuan jarritakoaren arabera, edukita

  Elkarrekiko formako, IGN-eko eta CNIG-eko deklaratzen dute jabetza intelektual eta industrialeko eskubideekiko bere errespetua hirugarren; horregatik, webgune hauek bere eskubideak hausten ari izan ahal zitzatela irizten badu, erregutzen dugu jar dezan hurrengo zuzendaritzako IGN-arekin harremanetan: ign@fomento.es

 • 3. Pribatutasuna eta datuen babesa
 • IGN datu pertsonalak babesten ditu. Horretarako, Pertsona Fisikoen Babesa EB (2016-679) jarraitzen du, 2016ko apirilaren 27koa, 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duena (datuen babesari buruzko araudi orokorra).

  Datu pertsonalak jaso eta automatikoki erabiltzen dira erabiltzaileak une bakoitzean eskatzen dituen zerbitzuak kudeatu, eman, zabaldu eta hobetzeko eta, halaber, erabiltzaileek egindako kontsultez arduratzeko, haiei erantzuteko eta haien jarraipena egiteko.

  Edonola ere, uko egin, sartu, zuzendu eta ezeztatzeko eskubidea erabil dezakezu Pertsona Fisikoen Babesa EB (2016-679) 2016ko apirilaren 27ko araudiak aitortzen duen esparruan, fitxategiaren arduradunaren aurrean (IGN). Horretarako, Informazio Geografikoaren Zentro Nazionalera idatzi behar duzu C/General Ibáñez de Ibero, 3, Madrid, helbidera zure eskubideak urratu badira. Helbide elektronikoa: consulta@cnig.es.

  Erabiltzaileak emandako datu pertsonalak erabiltzea baimentzen du hitzartutako zerbitzuak eman ahal izateko. Sortzen den fitxategia Informazio Geografikoaren Zentro Nazionalaren egoitza nagusiaren informatika departamentuan egongo da, Madrilen (Espainia).

  Posta elektronikoetan bildutako datuak konfidentzialtasunez erabiliko dira, behin betiko gorde gabe. Gainera, soilik IGN erabiliko ditu, erosketa prozesuarekin eta webguneko produktuekin lotutako kontsultei behar bezala erantzute aldera.

  Erabiltzailea adingabea bada, IGN aholkatzen du haien guraso edo tutore legalei kontsultatzea webgune honetako edukian barrena nabigatzea egoki den edo ez, eta aldez aurretik aholkatua izan dadin bere datu pertsonalak emateak eragin ditzakeen ondorioei buruz, betiere pribatutasunari buruzko politika honetan ezartzen diren arauei jarraiki.

  IGN ahalmena du pribatutasunari buruzko polika hau aldatzeko, legedian eta jurisprudentzian egindako berrikuntzetara eta Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren interpretaziora egokitzeko. Kasu horretan, IGN aldaketa horiek jakinaraziko ditu eta argi eta garbi eta behar adina denborekin adireaziko du zein aldaketa egin diren. Halaber, beharrezkoa izango balitz, aldaketa horiek ukitutakoek onartzea eskatuko du.

 • 4. Lege aplikagarria eta jurisdikzioa
 • Borrokarik egotekotan lege aplikagarria edo Legezko Ohar hau osatzen duten mugen, baita ere oraingo Atariaren zerbitzuekiko erlazionatutako edozein konturen interpretazio gatazka, Espainiako legea izango da.

  Atarira edo hartan eskain daitezkeen zerbitzuen erabilerako bisitagatik ager daitekeen edozein gatazkaren erabakirako, IGN-erako eta erabiltzailearentzat hitzartzen dute, baldin eta kokatuta badago Espainiako lurraldean, Epaileak eta erabiltzailearen bizilekuko Auzitegiak jasatea.

 • 5. Sektore Publikoaren Informazioaren Berrerabilpena (RISP)
 • Hurrengo baldintza orokorrak aplikazioa dira testu berrerabilpenerako, dokumentuetarako, irudiak eta IGN-aren ikus-entzunezko ezaugarria|jabetza webgune honetako haien mendean jarritako edukiak:

  • Lege aplikagarria eta jurisdikzioa.
  • Berrerabiliko diren dokumentuen iturria aipatu behar da. Aipua honela egin daiteke: «Jatorria: cnig.es – Informazio Geografikoaren Zentro Nazionala».
  • Berrerabiliko diren dokumentuen azken eguneraketaren data adierazi behar da, betiere jatorrizko dokumentuan agertzen bada.

  • Ezingo esan, iradoki edo aditzera eman IGN edo CNIG, berrerabilitako informazioaren titularrek, informazio horren berrerabileran parte hartzen dutenik ez berrerabiltzea sustatu edo babesten dutenik.
  • Berrerabiltzeko prest jarri den dokumentuaren eguneraketaren datari buruzko metadatuak eta baldintzak mantendu behar dira eta ezin dira aldatu ez ezabatu.
   

  Erantzukizuna kentzea

  Datuen erabilera erabiltzaileen edo berrerabileraren agenteen ardurapean egingo da, eta soilik haiei dagokie hartatik erator litezkeen hirugarrenei egindako kalteen aurrean erantzutea.

  IGN ez da agente berrerabiltzaileek informazioaz egiten duten erabileraren erantzulea, ez eta pairatutako kalteen edo galera ekonomikoena ere, zuzenean edo zeharka, berrerabilitako informazioak eragiten dituen edo eragin ditzakeen kalte ekonomiko, material edo datuei buruzkoak.

   

  Agente berrerabiltzailearen erantzukizuna

  Agente berrerabiltzailea sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari dagokionez aplikagarri den araudiaren mende dago, sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari buruzko azaroaren 16ko 37/2007 Legearen 11. artikuluan aurreikusten den zehapen-araubidea barne.

 • 6. Estekak edo hiperestekak
 • IGN-ren webgune honetan, beste “kanpoko” weborri batzuetarako sarbidea ematen dizugu zure interesekoak izan litezkeelakoan. Esteka horien helburu bakarra da gure ustez zuretzat interesgarriak izan daitezkeen baliabideak ematea. Alabaina, ez gara weborri horien arduradunak, ez ditugu haien edukiak berrikusten eta, hortaz, ezin dugu haien ardura hartu, ez eta haien funtzionamenduarena ez haiek erabiltzetik edo haietan sartzetik erator litezkeen kalte-galerena ere.

  IGN ez du inolako ardura hartzen estekak eskain ditzakeen eduki edo zerbitzuen kalitate, zehaztasun, fidagarritasun, zuzentasun edo moralitatearen gainean. Erabiltzaileak bere gain hartzen du estekatzen den weborrian sartzetik erator litezkeen ondorio, kalte eta jarduketen erantzukizun osoa.

  Webgune honetako weborrien edo bere zerbitzuen esteka edo hiperesteka bat beste atari weborri edo dokumentu batean jartzea baimentzen da honako baldintzetan:

  • Esteka jartzeak ez du inondik inora berekin ekarriko, berariaz baimentzen denean izan ezik, IGN edo CNIG (hortaz, Sustapen Ministerioak) harremana izatea estekatzen den atari, weborri edo dokumentuaren jabearekin, ez eta IGN edo CNIG haren eduki edo zerbitzuak onartu eta onestea ere.
  • Estekatzen den atari, weborri edo dokumentuak IGN-ren edo CNIG-ren marka, izendapen, logotipo, goiburu edo bestelako zeinu bereizgarririk ez izatea, estekaren beraren parte diren zeinuak salbu.
  • Estekatzen den atari, weborri edo dokumentuak duen informazio eta edukia ezin da legearen kontrakoa, baztertzailea, oro har onartzen diren printzipio etikoen kontrakoa edo ordena publikoaren kontrakoa izan. Halaber, edukiak ezingo dira besteen eskubideen kontrakoak izan.
  • Argi eta garbi ulertuko da helmugen edo zerbitzuen URL-ak, dagokionean, IGN-renak edo CNIG-renak direla. Gainera, dagokien datuei buruzko politikaren informazioa izango dute.

  IGN esteka kentzeko eska dezake edozein momentutan edo inongo arrazoirik eman gabe.

 • 7. Cookie-i buruzko politika
 • Webgune honek darabil cookieak aldi baterako izaera estatistikoko txostenak lantzeko helburu bakar eta esklusiboarekin jartzen dituen analisi webetako komuna. Cookie hauek, web-orri bateko jarduera erregistratzen dutenek, ez dute webgunea lortzen duen pertsona identifikatzen, denborazko mugatutako iraunaldia dute eta ez dira inola ere erabiltzen karaktere pertsonaleko informazioa jasotzeko.

  Zu uko egin dezake bere nabigatzailearen konfigurazioko cookie erabilera, hala ere, informatzen dugu egiten badu ikus daitekeela webgune honen funtzionaltasun osoa txikiagotuta.

 • 8. Egoitza elektronikoa
 • IGN egoitza elektronikorako sarbidea da:

  https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/IGN/RCC/

  Zuzendaritza honetan posiblea da Kartografiako (RCC-etako) espezifikoki kartografiaren izen-ematerako diseinatuta dagoen Erregistro Zentralaren lineako izen-emateko sistema lortzea: serie kartografikoak, mapak eta serie barruan beste dokumentu kartografiko batzuk. Gainera, kontsultak erregistratutako kartografiaren gainean egin daitezke.

 • 9. Informazio geografikoaren gaineko datu politika
 • IGN-ak, RISP-a aipatutako baldintza orokorrei, eta Espainiako Jabetza Intelektualaren gaineko legezko marko arauemailean jarritakoari kalterik egin gabe, sortutako informazio geografikorako bereziki,, Espainiako Estatuak jabetza intelektuala eta IGN-ak sortutako informazio geografikoaren gaineko eskubide guztiak eramaten ditu eta informazio geografiko hori darabilten eta IGN-ak edo CNIG-ak egiten dituen berezko zerbitzuen gainean.

  Haren arabera, eta IGN-ek zehaztutako datu-politikako, FOM/2807/2015 aginduan, produktuen informazioaren erabileran eta harengan, baita ere bere deribatuetan definitutako datu geografikoko zerbitzuetan ezarrita, onarpen inplizitua ekartzen du aipaturiko aginduaren baldintza orokorretako ususario-agatik, 4.0 CC-BY-ekin bateragarria den erabilerako hurrengo lizentzian zehaztuta.

 • 10. Gizarte-sareak erabiltzeko arauak
 • Geografia Institutu Nazionalaren eta Informazio Geografikoko Zentro Nazionalaren sare sozialak dira erabiltzaileei informazioa emateko eta erakundearekin lotutako edukiak zabaltzeko. Erregistroa egin beharrik gabe kontsulta daiteke. Eskertzen dugu erabiltzaileek beti hizkuntza egokia eta hezia erabili nahi duten eta besteen pribatutasuna errespetatuz egin nahi dituzten iruzkinak eta ekarpenak.

  Komunikazio-taldeak honako elementu hauek dituzten iruzkinak kentzeko edo ez erantzuteko eskubidea gordetzen du:

  • Iraingarriak diren adierazpenak edo eraso-edukia duten orrietarako estekak. Ez dira argitaratuta egongo legez kanpoko lekuei buruzko estekak edo erreferentziak, eduki bortitzekoak, sexualak, arrazistak edo diskriminatzaileak.
  • Komunitateko beste erabiltzaile batzuenganako iraingarriak, deskalifikazioak eta iruzkinak, eta gure zerbitzura, erakundearekin edo giza ekipoarekin lotutako aipamenak.
  • SPAM, publizitate-mezuak edo sustapen-materiala.
  • Egile-eskubideei lotutako edukiak.
  • Iruzkinaren egileaz kanpoko datu pertsonalak.
  • Errepikapenak, errepikatutako iruzkinak edo proposatutako gaiarekin koherenteak ez direnak.

  Geografia Institutu Nazionalaren eta Informazio Geografikoko Zentro Nazionalaren sare sozialetan jarraitzaileek argitaratutako iruzkinak egileei dagozkie, eta haien ardura dira.

  Edozein unetan, IGNk eta CNIGk iruzkin bat kentzeko eskatu ahal izango dute, beren oinarrizko printzipioak eta eskubideak urratzen ari direla uste badu.

 • 11. Sare Sozialetan jasotako irudietako lagapena
 • Argazkien egileak eta ezaugarria Nazio-Institutu Geografikoaren Sare Sozialetako edozeinetara bidalitako irudiak (hemendik aurrera, IGN-a) ezaguera izan behar dute:

  • Argazki hauek bidaltzerakoan ustiapen-eskubideak utziko dizkiote IGN-ari eta bere baimena utziko dute IGN-ek bere kanaletako edozeinetan argitaratu ahal ditzala.
  • IGN-ek beti konpromisoa hartzen du, bere egiletasuna eta egilearen aipamena esanez, beste erabiltzaile batzuek bidalitako argazkietako iturria aipatzeko.
  • Erabiltzailea Facebooketik, Twitterretik eta Instagram-etik bereizten da erabat eta da ematen ari dela Espainiako Nazio-Institutu Geografikorako bere informazioa kontzientea
  • Datu pertsonalak tratatuko dira, segurtasun-neurri galdagarriak bere tratamendurako hartuz, konfidentzialtasunik zorrotzena mantenduz, eta ez dira inola ere utziko hirugarren.

  Halaber, ,Maiatzaren 5eko, ohorerako, familiaren intimitate pertsonalerako, eta berezko irudirako eskubidearen gaineko 1/1982 lege eta datu-babes-araudi beraren, oraingoagatik|presenteagatik bere baimena ematen digu gure sare sozialen bidez ematen|errazten dizkigun testuen zabaltzea|difusioa egiteko.

  Izatekotan, zuk egin ahal izango dituzu oposizioko, sarbideko, zuzenketako eta UE(2016-679a Pertsona Fisikoen Babes Araudiagatik aitortutako eremuan indargabetzeko eskubideak), 2016ko apirilaren 27ko, fitxategiko arduradunaren aurrean, Espainiako eta C/General Ibáñez de Ibero, 3, Madrid, bizilekuan|helbidean CNIG-etako, Nazionala idatziz zuzenduz Institutu Geografikora bai IGN-a dago bere eskubideen urratzea.